Shinestar THÉP GROUP CO., LTD

盛仕达 钢铁 股份有限公司

Dự án

Dầu Và Khí

nước thải nước

Năng lượng điện

Hóa chất

Xây dựng

Khai thác mỏ