Shinestar STEEL GROUP CO., LTD

盛仕达钢铁股份有限公司

ใบรับรองคุณภาพ

การทดสอบความจุแบริ่ง

การทดสอบความจุแบริ่ง

การทดสอบความจุแบริ่ง

กำลังการผลิตไฟฟ้ารายงานการทดสอบ